Durven Doen

#DitGaatOverOns

Jong VLD moet de ambitie hebben om meer te wegen. Door meer leden te betrekken verhogen we ons niveau en wordt onze boodschap beter en verder uitgedragen. Op die manier slagen we er in om meer impact te hebben op partij, beleid en media.

We organiseren debatavonden rond actuele thema’s en brengen hierover gericht standpunten naar buiten. Met de steun van onze leden op sociale media kunnen we zo wegen op de actualiteit en het debat mee richting geven.

Maar we gaan ook op langere termijn. We spitten enkele thema’s dieper uit die belangrijk zijn voor jongeren. We proberen hiermee zelf de agenda te bepalen of op de eerste lijn te zitten met een uitgewerkt voorstel wanneer het thema “hot” wordt in de media. Op die manier worden we gezien als een belangrijke stem in de maatschappelijke debatten.  


Ook regionaal en lokaal moet Jong VLD ondersteunen en faciliteren. Door thema’s die lokaal spelen nationaal op de agenda te zetten en onze getalenteerde leden samen te brengen om te discussiëren over deze thema’s.
Jong VLD is een sterk merk. Ik wil er de volgende jaren samen met onze leden voor zorgen dat we de voorsprong ten opzichte van andere politieke jongerenverenigingen verder uitbouwen. Dat we wegen op het maatschappelijke debat en op die manier nieuwe mensen aanzetten om zich te engageren voor het liberale verhaal.

WimDurven Doen