Singles, Starters, Studenten

#DitGaatOverOns

Jong VLD moet de vereniging zijn voor alle liberale jongeren in Vlaanderen. Extra aandacht voor bepaalde categorieën jongeren kan onze vereniging daarentegen versterken en relevanter maken. We moeten daarom proberen periodiek doelgroepen en wingewesten aan te spreken met gerichte boodschappen.

Een eerste set van doelgroepen zijn singles starters en studenten. Als jonge alleenstaande advocate die net de universiteitsbanken heeft verlaten weet ik dat het nodig is om een sterk signaal naar de politiek te sturen over de drempels die deze drie groepen jongeren ervaren.

Singles worden in ons huidig systeem veel te vaak als paria behandeld. Veel te vaak is er discriminatie (vb. op fiscaal vlak) tussen alleenstaanden en wettelijk samenwonenden en gehuwde koppels. Dit is niet meer van deze tijd.

Ook starters ervaren deze moeilijkheden. Voor de zelfstandige starter blijft de administratieve en fiscale last te hoog en de startende werknemer houdt te weinig over aan zijn loon en is slachtoffer van een verkeerde anciënniteitscurve.

Studenten moeten bevrijd worden van het juk van de gereguleerde studentenarbeid. Meer kunnen werken om hun studentenleven zelf in handen te kunnen nemen. De combinatie van starten en studeren moet gemakkelijker.

We gaan deze doelgroepen aanspreken waar we ze aantreffen. We doen dat onder meer in studentensteden, niet ten koste van bestaande liberale werkingen, maar vullen net de leemtes op ertussen.

WimSingles, Starters, Studenten