Vrijheid = Verantwoordelijkheid

#DitGaatOverOns

When you decide potster.com to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.

In lijn met onze ideologie wil ik onze leden vrij laten om zich te ontplooien en verantwoordelijkheid op te nemen. Wie goede ideëen heeft en het liberalisme voelt branden, motiveren we om daar mee aan de slag te gaan.

Daarvoor hebben we geen rigide bureaucratie nodig maar een community van geëngageerde jongeren die vrij zijn om zich elk op hun manier in te zetten voor het liberalisme. Ongeacht functie of mandaat wil ik dat onze leden zich betrokken voelen en daardoor ook verantwoordelijkheid willen opnemen. Aan ons om onze leden te inspireren en te motiveren om zo het beste in iedereen naar boven te halen.

Met meer dan 3000 leden hebben we ongetwijfeld een ongelooflijke vijver van talent. Jong Vld nationaal moet helpen dat talent te ontdekken en ieders competenties te erkennen. Zo zorgen we ervoor dat het volledige potentieel van ons inhouse talent naar boven komt. Door actieve geëngageerde leden in de kijker te zetten zorgen we dat we leren van elkaar en dat we gaan voor excellentie in al wat we doen.

Wie in deze vrijheidslievende organisatie verantwoordelijkheid en engagement toont, denkt niet enkel liberaal maar doet ook liberaal. Zo trekken we iedereen mee op sleeptouw vanuit een voluntaristische insteek.

WimVrijheid = Verantwoordelijkheid